Dynamic Black de kennelsite voor de flatcoated retriever

Dynamic Black

Om een nestje met gezonde pups te kunnen realiseren willen wij dan ook dat alles volgens de eisen van de Raad van Beheer en de FCR verloopt om dit zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen.

Als serieuze aankomende fokkers zetten wij ons voor honderd procent in om dit te kunnen bewerkstelligen. Hierbij vooropgesteld de gezondheid en welzijn van onze flatcoated retriever Sweep.

Indien alles volgens plan verloopt zal Sweep een nest met gezonde pups op de wereld te zetten tegen het einde van 2017.

Een van de pups zal in ons gezin worden opgenomen en voor de andere pups zullen wij er op toezien dat er ook er een goed thuis zal worden gevonden.


Op 24 februari 2017 de aanvraag gedaan bij de Raad van Beheer na te hebben gecheckt of de naam al voor kwam op de lijst van de FCI.

Dit bleek niet het geval dus aanvraag ingediend.

Hierop een factuur gekregen van 266,20 € die diende te worden betaald voordat er verder actie zou worden genomen.

Na betaling van de factuur werd onze kennelnaam gepubliceerd op 10 maart 2017 en 10 april 2017 op de website van de  Raad van Beheer en in "Onze Hond" onder de officiële mededelingen van de Raad van Beheer.

Na de volledige betaling kreeg ook de buitendienstmedeweker van de raad van beheer de opdracht voor de kennelcontrole.


Middels een kaartje liet zij weten om op 11 april 2017 tussen 13:00 en 15:00 uur, in verband met de aanvraag voor een kennelnaam ons te bezoeken voor controle van de verblijfplaats van de bij ons aanwezige hond(en) e.e.a. volgens criteria van de Raad van Beheer.


Het werd een gezellig bezoek waarbij door beide partijen vragen konden worden gesteld.

Er bleken geen bezwaren te zijn om een kennel te mogen starten.

Ook kwam er na de twee maanden geen bericht dat er bezwaar was ingediend om de kennelnaam Dynamic Black te mogen voeren. Dit zou inhouden dat de aanvraag zou worden ingediend bij de FCI.

Het afwachten is nu dus op de goedkeuring van de FCI en zodra de goedkeuring daar is zullen wij de kennelregistratiekaart toegestuurd krijgen.

Dit zou volgens de raad van beheer wel drie maanden dan nog kunnen duren.